Milagro

Milagro

About Who ? About people !
Midden in de zuidelijke groene long van Antwerpen is ‘Milagro’ gevestigd, een gemengd biologisch landbouwbedrijf. Nabij Hemiksem, 30 hectare groot en nagenoeg aaneengesloten.

De landbouwvennoten Dirk ‘s Jongers en Erik Krosenbrink hebben als doel om de komende jaren -in de rand der steden- een toekomstgerichte en vitale agrarische cultuur uit te bouwen. Dat is letterlijk en figuurlijk ploegwerk tussen Antwerpen en Brussel.

Vleesvee, akkerbouw, wintergroenten, pompoen-bewaring & verwerking en hoevewinkel vormen de bedrijfseconomische basis. Tevens is er plaats voor activiteiten en samenwerkingen binnen de sociale economie. Ervan uitgaande dat een mens als basis nodig heeft: veiligheid, structuur en zingeving, dan houden zij zich voornamelijk bezig met zingeving via dagbesteding voor allerlei mensen (met of zonder arbeidsbeperking).

Milagro

Milagro en The Barn te Antwerpen
Hun bedrijfslogo is gebaseerd op het verkeersbord ‘Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen’. Het symboleert het vrij en associatief denken en handelen.

De samenwerking met The Barn is er gekomen door een sterke onderlinge interesse in de gehanteerde waarden als ondernemer.

“We zijn met The Barn Bio Market er eindelijk is geslaagd om de operationele inefficiëntie in de bioketen weg te werken. Dit door opschaling en te stoppen met het uitgaan van de klassieke handelsketens.”

Aldus Erik Krosenbrink, eveneens hoofddocent bedrijfseconomie aan de bio- ondernemersopleiding ‘Landwijzer’. Dat is voor alle betrokkenen goed:

“Betere verkoopprijs voor de producent, dus correct loon voor zijn medewerkers”

“Betere inkoopprijs voor de winkel, dus betere aankoopprijs voor u als klant !