Interbio

IMG_5733

Hun verhaal
Het begon allemaal in mei 2009. André en enkele producenten hebben hun krachten gebundeld om een platform voor de distributie van biologische groenten en fruit te creëren: GPFL-Bio. Hun doel: het creëren van een marketinginstrument voor lokale biologische producenten en verwerkers. In 2011 is de distributie gediversifieerd door te verwijzen naar verwerkte producten die dicht bij de lokale landbouw staan. Deze diversificatie werd het jaar daarop nog versterkt: sommige boeren en ambachtslieden vroegen om gebruik te maken van de logistiek van GPFL-Bio om hun producten in de winkels te introduceren. In september 2013 heeft de groep haar handelsnaam veranderd voor Interbio. Een naam die beter aansluit bij de activiteiten en distributies van het platform.

De missie
Hun primaire doelstelling is het ondersteunen van duurzame landbouwprojecten door het faciliteren van verkoop en logistiek. Interbio is de nabijheid van de productie, zowel lokaal als buitenlands (ze hebben veel contacten ter plaatse). De nabijheid om hem zo nodig te helpen. Vooral versheid, met just-in-time-voorraadbeheer voor groenten en fruit. Diversiteit: een zeer ruime keuze in ontwikkelde sectoren. Responsiviteit: luisteren naar klanten om aan hun verwachtingen te voldoen.

THE BARN x INTERBIO visite

De waarden
Interbio zet zich op verschillende niveaus in: eerlijkheid, eerlijkheid, integriteit, transparantie en wederzijds respect in het management van de onderneming en haar relaties met de verschillende partijen (producenten, verwerkers en klanten). Dit vereist dialoog en luisteren naar de belanghebbenden om vooruitgang te boeken en veel mogelijkheden te creëren. Hun project richt zich ook op de bescherming van het individu door het waarderen van culturele diversiteit en identiteit, individuele professionele ontwikkeling en veiligheid. Tot slot zet het bedrijf zich in voor de bescherming van het milieu door middel van verantwoorde acties voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Leave your comment